Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

MIKSI ROMPETORIA EI JÄRJESTETÄ TÄNÄ VUONNA?

Yleisötilaisuuksia koskevia määräyksiä ja rajoituksia, jotka johtuvat maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta, on yhä voimassa elokuussa. Ne liittyvät hygienia- ja turvavälikysymyksiin sekä tapahtuma-alueen rajaamiseen ja pohjautuvat THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksiin.

Jokaisen osatapahtuman osalta turvallisuusarviointi on tehty erikseen. Tapahtumajärjestäjän vastuulla on, että tapahtumaan osallistuminen on turvallista niin kävijöille, myyjille kuin järjestävän tahon henkilökunnalle.

Rompetorin osalta tapahtuman volyymi ja erityisjärjestelyt ovat sellaisia, ettei hygienia- ja turvavälimääräyksiä olisi saatu täytettyä käytettävissä olevilla resursseilla eikä tapahtuman järjestäminen siten olisi ollut turvallista vallitsevissa olosuhteissa. Erityistä lisähaastetta asiaan olisi tuonut väliaikaiseen leirintäaluelupaan pohjautuva, rompetorimyyjille annettava mahdollisuus majoittumiseen asuntoautoihin ja -vaunuihin tapahtuma-alueella. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan WC- ja suihkutiloihin liittyviin vaatimuksiin.

Myös muun toriohjelman volyymia ja järjestelyjä on niinikään sovitettu vallitseviin olosuhteisiin turvalliseksi.

MIKSI LÖYLYKYLÄ JÄI POIS TÄMÄN VUODEN OHJELMASTA?

Kuten rompetorin kohdalla, perumispäätös myös Löylykylän osalta pohjautuu täysin maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta johtuvista yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyvistä rajoituksista ja määräyksistä. Löylykylän toteuttaminen kaikille osapuolille turvallisesti ei ole tämän vuoden Raahen Pimiöillä mahdollista.

MITEN TURVALLISTA TAPAHTUMAAN OSALLISTUMINEN ON?

Raahen Pimiät järjestetään tartuntariski minimoiden. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota alueen järjestelyihin ja varmistaneet 1-2 metrin turvavälien toteutumismahdollisuuden. Tapahtuma-alueella on myös useita käsidesipisteitä ja kaikilta tapahtumaan osallistuvilta toimijoilta edellytetään korostetta hygieniatasoa. WC-tilojen siivousta on tehostettu. Lisäksi olemme varanneet kävijöille erän kasvomaskeja, joita voi saada pyynnöstä tapahtuman ensiapu- ja infopisteeltä.

Tämän vuoden tapahtumakokonaisuudesta on jätetty pois tai muutettu ne ohjelmaosiot, joiden kohdalla asiakkaiden ja henkilökunnan tartuntatautiturvallisuutta ei ole pystytty takaamaan tarpeeksi luotettavalla tavalla.

Korostamme silti, että jokaisella tapahtumakävijällä on omalta osaltaan vastuu turvallisesta käyttäytymisestä tapahtumaan osallistuessaan. Mikäli päällä on koronavirusinfektioon sopivia oireita, tapahtumaan ei tule osallistua.

TULIN JUURI ULKOMAILTA. SAANKO OSALLISTUA TAPAHTUMAAN?

Ulkomailta palaavat noudattavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n ohjeistuksia ja määräyksiä. Riskimaista vastikään palanneiden ei tule osallistua tapahtumaan.

MISTÄ VOIN NOUTAA MAKSUTTOMAN KASVOMASKIN?

Olemme varanneet tapahtumakävijöitä varten erän maksuttomia kasvomaskeja. Kasvomaskin voi noutaa
– tapahtuman infopisteeltä perjantaina Härkätorilta klo 14.00–20.30 ja lauantaina Rantatorilta klo 14.00–20.00.
– tapahtuman ensiapupisteeltä perjantaina Härkätorilta klo 14.00–22.00, lauantaina klo 12.00–16.00 sekä Rantatorilta lauantaina 14.00–22.00.

Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille sekä käyttöohjeita (THL)

SAAKO TAPAHTUMA-ALUEELLA RUOKAILLA MISSÄ TAHANSA?

Tapahtuma-alueella tulee ruokailla erikseen merkityillä ruokailu-alueilla. Härkätorin ja kävelykadun osalta tämä tarkoittaa sitä, että ruokailu tulee tapahtua ruokamyyntipaikkojen läheisyydessä olevilla istumapaikka-alueilla.

Rantatorilla on oma merkitty ruokailualue, joka sijaitsee torin päädyssä vanhaa paloasemaa vasten. PuoluCateringin vaunulla ruokailevien tulee hyödyntää PuoluCateringin omaa ruokailualuetta.

ONKO TAPAHTUMA-ALUEELLA KÄSIDESIPISTEITÄ?

Käsidesipisteitä on tapahtuma-alueella runsaasti. Niitä löytyy sisääntuloalueilta, ruokailupisteiltä sekä kojujen yhteydestä. Myös WC-tiloissa on käsidesivarustelu.